Coordinador/a Internacional

Les funcions d’aquest/a coordinador/a les tenim registrades al NOFC (Normativa i Organització de Funcionament de Centre) i són les següents:

a) Promocionar i informar sobre la normativa de referència, així com donar suport a l'alumnat i professorat interessat en la sol·licitud d'ajudes i la complementació de la documentació.

b) Impulsar els convenis, tant de pràctiques com de col·laboració, amb entitats estrangeres, col·laborant amb les coordinació d'FP i d'FCT per tal de facilitar les estades d'alumnes a empreses foranies.

c) Assegurar les condicions de seguretat i qualitat educativa dels alumnes que realitzin pràctiques a l'estranger.

d) Difondre les activitats realitzades a l'estranger.

e) Promoure la participació de l'alumnat en premis i concursos a l'estranger.

f) L'activitat de la coordinació d'activitats estrangeres es realitzarà en col·laboració amb el/la Cap de departament de Llengües estrangeres i el/la Coordinador/a d'FP.

Aquest coordinador/a vellta per la difusió de les activitats internacionals a la comunitat educativa, portant a terme::

a) Reunions amb el professorat del departament de la Família Professional implicada.

b) Reunions amb els tutors/es dels cicles formatius implicats, per a què donin la informació al seu alumnat.

c) Informació al bloc d’FP i claustre de l’institut.

Aquesta difusió es a través de la pàgina web del centre i fent ús de les xarxes socials: facebook, twitter, etc.

Alguns dels projectes són amb la participació de projectes del Departament d'Ensenyament; per tant, el/la Coordinador/a d’Internacional ha de ser l’enllaç entre l’institut i el Departament d'Ensenyament.

 

Estàs aquí:Inici > Coordinador/a Internacional