Mesures Flexibilitzadores

Les mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional tenen per finalitat:

  • Millorar la formació al llarg de la vida.
  • Possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals de les persones interesades.
  • Millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.

Aquestes mesures i actuacions es refereixen a la formació professional inicial i són independents dels processos d'acreditació de competències.

Els annexos de què consten les mesures flexibilitzadores són:

Annex 1 - Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

Annex 2 - Matrícula semipresencial

Annex 3 - Formació professional en zones de baixa densitat de població

Annex 4 - Ofertes a col·lectius singulars

Annex 5 - Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant  l’experiència laboral o en activitats socials

Annex 6 - Reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats

Carta compromís en la prestació del Servei d'Assessorament i Reconeixement en la Formació Professional .

Estàs aquí:Inici > Inici