Treball cooperatiu a les aules d'Automoció

Participar de forma activa a l’aula i augmentar el nivell d’interacció entre l’alumnat, aprofitant la heterogeneïtat de la classe, és el que se’ls va proposar els alumnes de l’AUM3 d’Automoció dins del crèdit de Motors. Fent servir els sindicats com estructura cooperativa com part de la metodologia d’ensenyança del crèdit, els alumnes van formar i treballar en equips de quatre i es van especialitzar només en un/dos components del motor (culata, bloc motor, pistó, biela, cigonyal,...).

Durant la realització de la seva tasca cada equip va omplir una fitxa on es van donar les instruccions i tasques a desenvolupar, a partir de la consulta del llibre de text, manual i motor assignat. Els professors del crèdit, a més de dissenyar l’espai d’aprenentatge, van guiar i facilitar la realització de les tasques de cada grup aclarint dubtes i monitorant el treball dels grups. En acabar el procés de recol·lecció i formulació, un alumne de cada grup, el portaveu, va presentar el resultat a la resta de grups. Durant la tanda de discussió i preguntes, cada alumne de la resta de grup va formular una pregunta sobre el material exposat i es van anant aclarint dubtes. Així mateix cada alumne dins el seu grup va anar omplint un test amb preguntes relacionades amb el tema.
La activitat a més d’afavorir la socialització de l’alumnat, va crear un clima positiu dins de l’aula i dels equips de treball, i on el soroll bo generat durant la realització de les tasques encomanades va reflectí el nivell d’implicació i de treball dels alumnes. Tant mateix, va afavorir a la creació d’un entorn de treball agradable i de forma més efectiva.
Cal remarcar finalment, que l’ús de l’aprenentatge cooperatiu com a metodologia participa resulta ser una eina molt útil al moment d’organitzar les activitats a l’aula, i para facilitar la adquisició de les competències tant acadèmics, com de habilitats interpersonals i aptitud de treball en equips, molt important dins del món laboral. 
     
Estàs aquí:Inici > Noticies > Treball cooperatiu a les aules d'Automoció