Els alumnes del grup AUM5 aprenen simulant: Estratègia d’Aprenentatge Cooperatiu

L'alumnat de l'AUM5 del Departament d'Automoció, conjuntament amb els alumnes del màster de formació del professorat del Departament d'Informàtica, van utilitzar com a estratègia d'aprenentatge dels processos electroquímics dins d'una bateria de plom àcid: la simulació.

FOTO_1

Amb l'objectiu de que els alumnes entenguessin les reaccions químiques reversibles que tenen lloc dins d'una bateria, se'ls va proposar que representessin els processos de càrrega i descàrrega de la mateixa: PbO2 + 2H2SO4 + Pb « 2PbSO4 + 2H2O.

FOTO_2

Després d'una breu explicació dels objectius, de la estratègia i de la formació de tres grups diferents: positiu (+), negatiu (-) i electròlit; els participants de cada grup van assumir diferents rols en funció dels components que intervenen a les reaccions químiques, van dialogar i discutir, primerament dins del mateix grup i després amb els membres dels altres grups sobre com realitzar la representació, i finalment va realitzar la simulació dels processos proposats.

FOTO_3

Aquest procés participatiu que facilita la interiorització de conceptes, resulta bastant efectiu ja que a més a més d'afavorir el diàleg, la negociació, l'intercanviï de punts de vistes, i la creativitat; permet que intervinguin els diferents elements representatius (imatges, so i sensacions), que afavoreixen al procés de recol·lecció, emmagatzemant i codificació de la informació al nostre cervell. Tot allò dins d'un àmbit més dinàmic i agradable.

FOTO_4

Estàs aquí:Inici > Noticies > Els alumnes del grup AUM5 aprenen simulant: Estratègia d’Aprenentatge Cooperatiu