Aprendre a treballar en Equip, però de forma Cooperativa: Alumnat de l'AUM5

La formulació de petit equips de treball cooperatius com estructura bàsica de treball a l'aula s'esdevé de forma efectiva quan: a) els alumnes comencen a treball conjuntament per completar la tasca assignada, b) cadascú al grup és conscient de la seva responsabilitat i paper, i es compromet a complir-ho de la millor manera possible, i c) s'estableix una divisió de tasques i de rols.

Treball_dEquips_1

Canviant aquests rols cada vegada que s'assigna una nova tasca, assegura diferents responsabilitat dins de l'equip de treball i es crea una interdependència positiva, ja que l'èxit de cada membre del grup depèn de l'èxit de la resta dels membre de l'equip. Aquesta interdependència positiva motiva als membres del grup a que cada membre faci bé la seva tasca.

Treball_dEquips_2

El treballar en equips i de forma cooperativa comporta entre d'altres coses:

  1. l'increment de la participació de l'alumnat en el procés d'ensenyança aprenentatge;
  2. la oportunitat d'interaccionar i intercanviar opinions d'una manera més lliure;
  3. la oportunitat de donar i rebre de forma directa i personal;
  4. la possibilitat de crear una atmosfera positiva en el sentit de que alguns alumnes no es sentiran vulnerables pel fet de parlar davant de tota la classe;
  5. la creació de confiança i seguretat de l'alumnat més introvertit;
  6. la millora de la forma de pensar i aprofundeix la comprensió pel fet de compartir idees i respondre a les reacciones dels altres;
  7. la creació d'una atmosfera que anima la responsabilitat dels aprenents i la seva autonomia

Treball_dEquips_3

Fent servir els equips de treball cooperatius a l'aula també proporciona al professor la oportunitat de disposar més temps per tractar individualment a l'alumnat. Els petits grups conformen una comunitat de aprenents amb un objectiu comú on cadascú completa una activitat de forma satisfactòria amb l'ajuda de la resta de companys de grup i pel si mateix.

Treball_dEquips_4

Treball_dEquips_5

Estàs aquí:Inici > Noticies > Aprendre a treballar en Equip, però de forma Cooperativa: Alumnat de l'AUM5