L’Avaluació Alternativa de l’Aprenentatge – Alumnat de l’AUM5

Foto_1

Els mètodes d’avaluació tenen una influència indubtable en com i en què aprenen els alumnes. A més a més, són uns dels factors que més incideixen d’una forma molt significativa i directa en el procés educatiu. L’elecció dels mètodes d’avaluació, adequats als objectius i a les necessitats de cada situació, té un èmfasi especial en el procés d’aprenentatge de l’alumnat i en la millora de la seva qualitat.

Foto_2

Foto_3

L’avaluació circular és una forma alternativa d’avaluar i d’implicar als aprenents en el mateix procés d’avaluació i de ser part integral del procés d’ensenyança aprenentatge. Avaluar de forma circular vol dir; crear petits equips de dos alumnes, els quals primerament són avaluat per un equip d’unes competències, i que després passar a ser avaluadors d’un altre grup de les mateixes competències. En el nostre cas, les competències a avaluar han estat quatre: l’ús del tester, el muntatge i mesures de circuits en sèrie, en paral·lel i mixtes

esquema

Considerant que l’organització dels continguts curriculars sobre la base del desenvolupament competencial comporta: el coneixement i la incorporació de nous models d’actuació en les pràctiques avaluatives, i tenir presents els canvis i nous moviments que tendeixen a facilitar l’observació directa del treball de l’alumnat i de les seves capacitats (acadèmiques, socials i de treball en equip), la utilització i innovació de noves metodologies i opcions plurals d’avaluar, constitueixen en si mateix un camí per conforma un procés d’avaluació més eficaç i més eficient.

Foto_4

Foto_5

Estàs aquí:Inici > Noticies > L’Avaluació Alternativa de l’Aprenentatge – Alumnat de l’AUM5