Tècniques en l'aprenentatge cooperatiu

“Sense cooperació dels seus membres la societat no pot sobreviure, i la societat de homes i dones ha sobreviscut ja que la cooperativitat dels seus membres ha fet possible la supervivència... No va ser un individuo avantatjat aquí i allà quin va fer allò, sinó el grup”

(Ashely Montagu, 1965).

alt

alt

 

Malgrat la cooperació és part i essència de la nostra capacitat de supervivència, les habilitats socials necessàries per treballar en equip i cooperar amb altres persones no s’adquireixen de forma espontània, sinó que s’han d’ensenyar. I per tal de treballar en equips i de forma cooperativa es necessiten tècniques i estratègies apropiades. Amb l’objectiu d’introduir aquestes tècniques de forma continuada a l’aula el nostre equip d’aprenentatge cooperatiu de l’IES–SEP Esteve Terradas i Illa, ha començat a implementar com eina dinamitzadora i integradora jocs cooperatius i de confiança (el llençol, la barra màgica, el cercle, cadires i globus cooperatius, ...) a les aules d’Informàtica, Arts Gràfiques i Automoció. Aquestes pràctiques participatives a més a més de crear un entorn distés i relaxat entre l’alumnat; serveixen, afavoreixen i faciliten l’intercanviï d’opinions, la comunicació i l’assumpció de responsabilitats entre l’alumnat. La utilització de la tècnica de pluja d’idees per activar conceptes previs i activar la participació sobre el concepte de cooperació i el vídeo “vuelo de los gansos” ha estat un recurs útil i eficaç per introduir a l’alumnat a l’activitat. Aquestes activitats són un primer pas d’una series d’activitats que anirem implementant a l’aula. L’ús continuat, persistent i sistemàtic de les estratègies cooperatives ens permetrà contribuir a que l’alumnat aprengui a treballar de forma cooperativa. Tot allò amb l’objectiu de millorar tant el nivell de competències de l’alumnat com les seves capacitats socials i de treball en equips.                  

alt

Estàs aquí:Inici > Noticies > Tècniques en l'aprenentatge cooperatiu