Ensenyar, Aprendre i Qualitat – TLQ

davinciLogo

davinci

Sota aquets tres eixos es va formular i presentar el passat mes de febrer a la Agencia Nacional d’Educació de Bèlgica un projecte Leonardo da Vinci de Transferència d’Innovació. Dins d’aquest projecte estem involucrat 17 socis: 4 centres de formació professional, l’IES-SEP Esteve Terradas i Illa entre ells, 7 serveis educatius i/o Departament regional d’Educació, i 6 empreses, de 4 països europeus (Finlàndia, Bèlgica-Flandès, Portugal i Espanya-Catalunya).

davinci

L’objectiu del projecte és millorar la qualitat educativa i nivell de formació i entrenament a les empreses de l’alumnat de Formació Professional a Europa. Per tal de aconseguir això es proposa la introducció, transferència i implementació de nous mètodes creatius i motivadors dins del processos d’ensenyament-aprenentatge, tant a la aula com durant la realització de les pràctiques a les empreses, i crear protocols de qualitat que valorin aquests nous mètodes introduïts. Dins d’aquest escenari de qualitat tant als centres com a les empreses, s’espera millorar la actitud de l’alumnat cap a la formació continua, els resultats acadèmic i les competències professional, i obtenir així una millor inserció al món laboral. A més a més, es preveu formular manuals “ready to be used”, sobre: a) mètodes creatius i motivadors dins del processos d’ensenyament-aprenentatge a l’aula, b) “In-Company-Classes”, i c) auto-avaluació i sistemes de qualitat a la formació professional. Finalment, cal remarcar el valor afegit que comporta la acció conjunta d’un equip transnacional i multi-disciplinari, així com la experiència dels membres participants.

Estàs aquí:Inici > Noticies > Centre > Coordinació de Qualitat > Ensenyar, Aprendre i Qualitat – TLQ