Seminari sobre els Riscos derivats del Treball a Torns i Nocturn

Seminari sobre els Riscos derivats del Treball a Torns i Nocturn

El grup de Riscos Laborals, 1er curs, va participar en el Seminari sobre els Riscos derivats del Treball a Torns i Nocturn del Centre de Seguretat i Salut Laboral, el passat 12 de març. Aquest és el 3er seminari en el que participa el Cicle de Riscos Laborals durant aquest curs, dins del crèdit d'Ergonomia, y en diverses Unitats Didàctiques Suposa una visió pràctica de la realitat laboral, així com la possibilitat de resolució de diferents supòsits sobre casos reals exposats pels ponents.

A més el CSSL ens acredita la participació en els diversos seminaris amb un certificat d'hores.

Estàs aquí:Inici > Noticies > Cicles Formatius > Riscos Professionals > Seminari sobre els Riscos derivats del Treball a Torns i Nocturn