FCT-Formació en Centres de Treball / DUAL-Formació DUAL


Relació de tutors/es per Família Professional i Cicle Formatiu
Contacteu per demanar alumnes en pràctiques
Departament d'Administració d'Empreses
  CFGM Gestió Administrativa - Tutor Juan Trigo
  CFGS Assistència a la Direcció - Tutor Anna Pérez
  CFGS Administració i Finances - Xavier Morraja
Departament d'Arts Gràfiques
  CFGM Preimpressió Digital - Emiliano Cacho
  CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia - Laura Mindán 
Departament d'Automoció
  CFGM Electromecànica de Vehicles automòbils
              AUM2: Francesc Majó                          AUM4: Miguel Fabón
Departament d'Informàtica
  CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes - David Espeja
  CFGS Administració de Sistemes Informàtics en la xarxa - Leandro Zabala
  CFGS Desenvolupament d'Aplicacions multiplataforma - Lluís Vila
  CFGS Desenvolupament d'Aplicacions web - Enric Mieza
Departament de Manteniment i Serveis a la producció
  CFGM Manteniment Electromecànic - Susana Quintano
  CFGS Mecatrònica Industrial - Enric Codina
  CFGS Prevenció de Riscos Professionals - Olga Alcácer
Departament de Mecànica
  CFGM Mecanització - Ramino Alonso
  CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica - Germán Ollero
BATXILLERAT
  Estada a l'empresa - Isabel Porta (per contacte inicial)
PFI
   Manteniment - Miquel Nueva                   Jardineria - Francisco Ruiz
 

 

 


 

 

Estàs aquí:Inici > FCT/DUAL